Welkom bij Bassisme

De bassist is een rots in de branding, maar het wordt pas interessant als hij of zij een eigen stem heeft. Theo de Jong, jazzbassist.

Zoals de bassist in de muziek zorgt voor de grondtoon, zo is de bassist als leidinggevende onmisbaar voor het functioneren van teams.

Bassisme wil mensen van binnen laten dansen en organisaties weer in beweging brengen. Het begrip ‘Bassisme’ is ontwikkeld door organisatieadviseur Gulian van Maanen. Het is zijn persoonlijke missie om ‘bassistisch leidinggeven’ verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

In organisaties spelen bassisten een belangrijke rol. Omdat bassisten liever vanaf de achtergrond werken, blijven ze echter vaak onzichtbaar. Geen verstandig mens zal de bassist uit een orkest weghalen. Bij complexe organisaties gebeurt dat wel. Bassisme wil de unieke inbreng van bassisten in organisaties voor het voetlicht brengen.

Bassisme en bassistisch leiderschap zijn nieuwe woorden, die vorm kregen tijdens het schrijven van het boek Bassisme; grondtoon van leiderschap, waarvan Gulian van Maanen de auteur is.

Bassisme heeft een aantal workshops en seminars ontwikkeld, waarin het herkennen en benutten van de ondersteunende kwaliteiten van de bassist in de spotlights staat. De trainingen worden altijd uitgevoerd door een jazz-bassist samen met een consultancy-bassist.

Ieder najaar vindt het congres ‘Bassistisch leiderschap in de praktijk’ plaats, datum en plaats worden aangekondigd op deze site.

Bassistische leiders hebben een goed oog voor de interne verhoudingen en kunnen vorm geven aan het proces om gezamenlijk het doel te bereiken. Van Maanen in Bassisme; grondtoon van leiderschap, p. 62.