24-06-2015 | Leerwerkbijeenkomst Grondtonen in leiderschap; muziek in bestuurlijke teams

‘Teams sturen teams’

Werken met zelforganiserende teams is ‘hot’. In de verschillende sectoren en in het bijzonder zorg & welzijn is hier veel aandacht voor. En dat is ook goed te verklaren. Het werken met vitale teams, als bouwsteen van de organisatie, heeft diversen voordelen, zoals:

  • Stelt in staat continu in te spelen op veranderende klantwensen
  • Vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel en creëert eigenaarschap over resultaten
  • Stelt in staat om met elkaar te leren
  • Geeft identiteit
  • Geeft mensen ruimte om zich te ontwikkelen
  • Maakt ‘plat’ en regelarm organiseren mogelijk
  • Maakt vlotte afstemming met partnerorganisaties mogelijk

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Boeken en websites staan op dit moment vol met praktijkverhalen hoe invulling te geven aan teams, (sociale) zorg- en wijkteams.

Maar wat ons dikwijls opvalt bij de diverse organisaties waar ze voor dit organisatiemodel kiezen, is dat elementen van teamwerk bij bestuur en directie niet zo vanzelfsprekend zijn. Een soepel samenspel tussen bestuurder(s) en directie of management, het benutten en aanvullen van elkaars kwaliteiten, elkaar vertrouwen en daar naar handelen: vaak blijkt de praktijk te weerbarstig om hier concreet invulling aan te geven.

Het fenomeen ‘Teams sturen teams’ begint steeds meer haar intrede te doen. Maar hoe vorm je een vitaal bestuurlijk team en kom je tot synergie?

In de leerwerkbijeenkomst op 24 juni 2015 gaan we met u op zoek naar hefbomen in uw organisatie om te komen tot ‘muziek’ in bestuurlijke teams. We gaan hierbij in op de voor- en nadelen van bestuurlijke teams, rol- en portefeuilleverdeling, gedeelde doelen, afstemmingsmechanismen binnen het bestuurlijk team en richting zelforganiserende teams en combinerende leiderschapsstijlen. Bij deze laatste maken we gebruik van het recent verschenen boek ‘Bassisme: grondtoon voor leiderschap’.

Wij brengen realistische praktijkvoorbeelden van onze relaties in en gaan graag in dialoog met u over uw eigen ervaringen. Met bestuurders uit zorg en welzijn gaan we op ontdekkingstocht. Iedereen gaat naar huis met een rugzak vol ideeën, praktische tips en een uitgebouwd netwerk.

Waar en wanneer?

Deze leerwerkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 juni 2015 van 15.00 tot 19.00 uur in ons BdeB-huis aan de Koningin Wilhelminalaan 12 te Amersfoort.

Investering

De investering bedraagt € 295,- (excl. btw) per deelnemer met daarbij het boek ‘Bassisme: grondtoon voor leiderschap’ en een snack inbegrepen.

Aanmelden

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een routebeschrijving.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de leerwerkbijeenkomst of wilt u meer informatie over Bureau de Bont dan kunt u contact opnemen met:

Ivo Konings: Vernieuwingstrajecten zorg & welzijn waarbij invoeren en coachen van teamwerk de rode draad vormt

Gulian van Maanen: Jarenlang ervaring met executive coaching. Auteur ‘Bassisme: grondtoon voor leiderschap’

Inschrijven en meer informatie:

De investering bedraagt € 295,- (excl. btw) per deelnemer met daarbij het boek ‘Bassisme: grondtoon voor leiderschap’ en een snack inbegrepen.

Meer informatie en inschrijven: zie de website van Bureau de Bont

Datum

24-06-2015 om 15:00

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort