05-11-2015 | Amersfoort – Bureau de Bont, Swingend Leiderschap (open)

Swingend leiderschap in directie- en managementteams: mogen wij deze dans van u?

Werken met zelforganiserende teams is ‘hot’. In verschillende sectoren en in het bijzonder in Zorg & Welzijn is hier veel aandacht voor. Dat is ook goed te verklaren, want het werken met vitale teams, als bouwsteen van de organisatie, heeft diversen voordelen:

  • het stelt in staat continu in te spelen op veranderende klantwensen
  • het creëert eigenaarschap over resultaten
  • het stelt in staat om met elkaar te leren
  • het geeft identiteit
  • het geeft mensen ruimte om zich te ontwikkelen
  • het maakt ‘plat’ en regelarm organiseren mogelijk
  • het maakt vlotte afstemming met partnerorganisaties mogelijk

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Boeken en websites staan op dit moment vol met praktijkverhalen over hoe invulling te geven aan zorgteams, (sociale) wijkteams en vele andere benamingen. Maar wat ons dikwijls opvalt bij diverse organisaties waar ze voor dit organisatiemodel kiezen, is dat elementen van teamwerk bij bestuur en management niet zo vanzelfsprekend zijn. Een soepel samenspel tussen bestuurder(s) en/of managers; het benutten en aanvullen van elkaars kwaliteiten, elkaar vertrouwen en daar naar handelen… Vaak blijkt de praktijk weerbarstig om hier echt invulling aan te geven.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden