Introductie: de Bassist maalt niet om zichzelf, wél om het geheel

‘Wat kan ik doen om het totaal beter te maken?’ ‘Hoe kan ik het fundament bouwen waarop anderen kunnen excelleren?’ Dat vragen bassisten zichzelf telkens af. Het gaat de bassist niet om zijn eigen welbevinden of succes, maar om de resultaten van het grote geheel. Bassisten treden niet gauw op de voorgrond en steken zelf niet gauw hun vinger op. Zij verbinden, ondersteunen en geven richting.

Gulian van Maanen, organisatie-adviseur en Violet Falkenburg, rtv- en schrijvend journalist, spraken met zestien Bassisten van raad van bestuur- tot teamleidersniveau. Deze rolmodellen werken vanuit hetzelfde basispatroon, dat zij Bassistisch noemen.

Van Maanen: ‘Interessant is dat we tot de ontdekking kwamen dat deze leiders naast die Bassistische basishouding ook nog een uitgesproken aanvullende kwaliteit hebben.’

Een paar voorbeelden:

  • Jan van Seumeren, destijds als medebaas van Mammoet verantwoordelijk voor de berging van de Koersk, staat altijd tussen zijn mensen en kan niet opereren zonder zijn rechterhand.
  • Gerdi Verbeet, voormalig Kamervoorzitter, houdt heldere procedures aan om de omgang tussen mensen gezond te houden.
  • Ab van der Touw, gewezen ceo Siemens Nederland, paart het bassisme aan een uitgesproken visie op de rol van zijn onderneming in de maatschappij.
  • Teo Wams, directielid Natuurmonumenten, blijft bruggen slaan naar groepen die volstrekt andere belangen hebben.
  • Wilmar de Visser, bassist Nederlands Blazers Ensemble, initieert telkens weer nieuwe contexten om mooie muziek met anderen maken.
  • Adjan Verploegh, hoofd-greenkeeper van een golfclub, laat zijn teamleden werk doen dat bij hen past en boekt daar mooie resultaten mee.

Deze serie interviews borduurt verder op het boek Bassisme, grondtoon van leiderschap van Gulian van Maanen dat eind 2014 uitkwam. De rode draad in het boek is dat iedere organisatie een verborgen schat heeft aan mensen die op een natuurlijke manier verbindende leiders zijn. Mensen met de attitude van een bassist. Het boek roept bassisten op om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun kwaliteit in te zetten.

Iedere twee weken verschijnt er een nieuw interview. Deze interviews verschijnen ook op het Platform Lerende Leiders www.lerendeleiders.nl.