#5. De inkoper: de bassist van de inkoop

Erik de Bruine, algemeen directeur en Erik van Asssen, netwerk manager NEVI:

‘Inkopers hebben over het algemeen een bassistisch profiel,’ aldus Erik de Bruine, ceo van NEVI. ‘De inkoper functioneert – net als de bassist – op de achtergrond terwijl ze een grote toegevoegde waarde hebben voor de organisatie, zelfs groter dan sales. Net als de organisatie waar ze voor werken, hebben inkopers dat zelf niet altijd door. In de nieuwe business modellen is het steeds belangrijker je aan te passen aan de omgeving. De inkoper is de verbindende schakel tussen de interne organisatie en de omgeving. Er is een ander soort profiel nodig.
De inkoper als machtige solist, dat is het oude beeld; tegenwoordig moeten ze meer waarde toevoegen aan de organisatie om de organisatie overeind te houden. Het is geëvolueerd van een administratieve functie naar een business functie.’

Erik van Assen, netwerk manager van NEVI, is een echte bassist, aldus CEO Erik de Bruine. ‘Hij heeft bij NEVI de meeste kennis over het inkoopvak of weet waar hij het kan vinden, maar hij is er bescheiden over. In discussies luistert hij heel goed en komt dan met een voltreffer waardoor iedereen stil is en denkt “Oh ja, dat zijn de echte feiten”.’

Niet zo’n goede naam

‘Inkoop is tegenwoordig belangrijker dan sales,’ aldus Erik van Assen, ‘omdat we meer verdienen voor de organisatie. Elke euro die je uitgeeft verdien je zeven keer terug in je winst. Een salesman kan op marge een beetje schommelen, maar de inkoop maakt het verschil.
Buiten NEVI wordt er op die manier nog te weinig naar ‘inkoop’ gekeken. Wij proberen inkopers zich wel bewust te maken van hun toegevoegde waarde: denken vanuit waarde perspectief en niet alleen denken vanuit kostenbesparing.’

Erik de Bruine: ‘Inkopers hebben vaak niet zo’n goede naam. Ze worden gezien als kostenbespaarders. En soms is dat ook het geval. Maar het gaat de goede kant op met de uitstraling van het vak. Waar je voorheen vaak toevallig in het vak rolde, kiezen jongeren nu bewust al vanuit de schoolbanken voor inkoop. Dat komt omdat er nu opleidingen zijn op HBO- en WOniveau. Er is een hele infrastructuur rond het vak ontstaan.’

Erik van Assen: ‘Die omslag loopt niet voor ieder bedrijf even snel, er zijn grote verschillen. De afgelopen vijf jaar is inkoop ook een maatschappelijke functie geworden, vanwege duurzaamheid, sociaal domein, zorg. Als je nu het nieuws vergelijkt met tien jaar geleden, dan zal je veel vaker het woord inkoop horen. Inkoop zit veel hoger in de maatschappelijke belangstelling; niet altijd in de hoek die het wil, maar het gebeurt wel en het is veel zichtbaarder. We willen het vak naar een hoger niveau tillen en dat vraagt een andere instelling van inkoopteams, en ook van de CPO.’

Erik de Bruine: ‘De parallel met bassisten in een orkest gaat zeker op. Net als Bassisten krijgen inkopers in organisaties niet veel credit, dat is zo, maar laten we niet in de calimerorol vervallen. Dat is niet nodig. De circulaire economie vraagt van inkoop een andere manier van werken. Risicomanagement gaat veel meer onderdeel uitmaken van het inkoopvak, je moet weten waar je grondstoffen en goederen vandaan komen, waar en hoe ze geproduceerd zijn. Als je vanuit duurzaamheid niet hele duidelijke eisen stelt aan de toeleveranciersketen en die toetst, test en handhaaft, dan ga je als organisatie nat. Inkoop heeft dus een belangrijke functie op alle terreinen.

NEVI wordt geregeld in het buitenland gevraagd om te komen helpen bij de invoering van de NEVI/NEN norm over maatschappelijk verantwoord inkopen die we ontwikkeld hebben. We werken veel samen met NIMA, het Nederlands Instituut voor Marketing. Zij kijken jaloers naar onze impact want NEVI is drie keer groter dan NIMA en wij kijken jaloers naar hun branding, want hun ‘brandname’ is veel bekender dan van NEVI.

Gebruik van plaatjes

De Bruine over zijn collega: ‘Erik is heel goed in het visualiseren van thema’s: hij kan ingewikkelde kwesties vertalen in een beeld en daarmee stuurt hij discussies in de goede, door hem gewenste richting. Eén zo’n plaatje zegt vaak veel meer dan uitgebreide notities. Door die plaatjes komen we in dialoog en neemt Van Assen het voortouw. Ik vind het belangrijk dat iemand de eer krijgt die hij verdient. Leidinggevenden schrijven graag op eigen conto  schrijven wat ze niet zelf hebben bereikt.’ Erik van Assen: ‘Mijn kracht zit in het vertalen van de grote lijnen naar concrete plannen en ontwikkeling. Ik overzie de processen, de structuren en de verschillende belangen die mensen hebben. Ook de persoonlijke dingen ga ik steeds beter herkennen en onderkennen. Ik heb steeds beter in de gaten waarom iemand wel of niet goed in z’n vel zit, ik doe daar steeds meer mee. Je moet mensen de ruimte geven om hun verhaal te doen en daar de dingen uitpikken die jij van belang acht voor het grotere geheel.

Ik stuur discussies door  in een plaatje te zetten wat ik wil zeggen. Letterlijk in een beeld dus. Als je een plaatje presenteert, gaan mensen zich er eerder in verdiepen, dan wanneer het op papier staat en is uitgeschreven. Dan wordt het een gezamenlijk verhaal, dat je ook gezamenlijk doorleeft. Bij tekst gaat het vaak over woorden en alinea’s en niet over het wezenlijke waar het over moet gaan.’

Anderen op het podium

Erik de Bruine: ‘Mij is gevraagd om de belangen van de leden te behartigen. Ik schuif dan iemand naar voren die iedere maand bij BNR zit. Die doet dat heel goed. Ik ben weer goed in het zien van kwaliteiten van anderen. Het aanstellen van de beste mensen, daar heb ik lol in. Als iemand beter is dan ik, moet hij het doen. Heb er plezier om anderen op het podium te zetten en ik gun ze ook het podium. Overigens vind ik het prima om een speech of presentatie te doen, ik ben een makkelijke communicator. Maar ik zal mezelf nooit op het podium wringen omdat het een belangrijk podium is.’

Erik van Assen: ‘Dankzij Erik zijn mensen hier gaan doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. Van Assen is zelf overgestapt vanuit de vereniging naar het Kennislab want daar was iemand nodig die de actualiteit en de trends niet alleen kent, maar ze ook kan implementeren. Het Kennislab is opgericht, met als centrale vraag “Hoe kijken we naar de toekomst”. De kans om het Kennislab vorm te geven is voor mij nu een heel mooie uitdaging.’ Erik de Bruine: ‘We willen graag de interne doorstroom binnen NEVI bevorderen. En Erik is daar een mooi voorbeeld van.

KMA

In zijn studententijd bij de KMA werd Erik de Bruine gekozen tot voorzitter van het corps. ‘Het was het lustrumjaar 150 jaar KMA. Speeches houden, gesprekken voeren met de NAVO secretaris generaal, daar heb ik op jonge leeftijd het meest van geleerd. Dat is een mijlpaal op mijn leerpad geweest. Ik heb geleerd hoe je moet plannen, moet organiseren. Toen ik gebeld werd dat ik tot voorzitter was gekozen, was ik heel verrast. Je kunt je namelijk niet verkiesbaar stellen, dus je weet er niet van. Vijfhonderdveertig kadetten beoordelen jou. Eigenlijk had ik geen idee waarom ze mij kozen. Wel hoorde ik later terug dat ik mensen hielp in de moeilijke momenten. Na de KMA werd ik geplaatst bij de Cavalerie. Bij de cavaleristen stond me een ding heel erg tegen. Ze waren op zichzelf gericht: een officier was alleen ok als het een cavalerist was. Ik ging de discussie aan. “We moeten ook kunnen samenwerken met andere bloedgroepen. Dat vind ik belangrijk.”

Over de manier waarop Erik de Bruine mensen selecteert, zegt hij: ‘Als iemand niets heeft met mensen, klanten of leden, dan heeft iemand hier geen toegevoegde waarde voor de organisatie. Daar neem ik dan afscheid van, niet als mens, maar als medewerker van NEVI. Ik onderbouw mijn gevoel wel met een uitgebreide test die de medewerkers hier doen. Dankzij die testen zijn de ingewikkelde gesprekken over iemands bijdrage veel gemakkelijker, de mensen herkennen het zelf dan ook. We hebben hier een dienstverlenende functie en als je daar niets mee hebt, is dit niet je plek.

Vooral in het begin keken medewerkers met argusogen naar mij. Wat gaat er nog meer gebeuren ? Ik werd als een bedreiging gezien, zo van: ben ik de volgende? Ik oordeel op basis van de testuitslag en de versterkende woordkeus van mensen. Iedereen gebruikt een bepaald jargon. Als je dat jargon met bepaalde controlevragen kan plotten, weet je al vrij snel waar iemand zit. Wanneer ze op vragen als “wat drijft jou”, “wat vind je leuk in een functie” geen antwoord hebben of als ze zeggen “ik heb geld nodig” of als ik merk dat iemand een spelletjes op de computer zit te doen, dan ben ik niet direct overtuigd dat iemand hier goed zit.’

Ik richt mijn focus op werken met de beste mensen en daarna richt ik me pas met inhoud, technieken en procedures. Veel mensen focussen daar juist op, maar als je een verkeerd team hebt, dan heb je een probleem. Het gaat erom de beste mensen aan te nemen en te behouden.’

Erik de Bruine (1954) is algemeen directeur van NEVI, de vakvereniging voor Inkoop en Supply management in Nederland. Verder is hij lid van de Raad van Advies van De Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Voorheen is Erik 12 jaar werkzaam geweest als achtereenvolgens Management Development boardroom consultant, Directeur Rabobank Concern Inkoop (CPO) en Directeur Facility management bij Rabobank Nederland. In de 22 jaar daaraan vooraf werkte hij bij De Nederlandsche Bank als hoofd werving en selectie en senior accountmanager voor Toezicht en het Intern bedrijf. Hij studeerde economische logistiek, psychologie en bedrijfskunde.

Erik van Assen (1978) is verantwoordelijk voor het NEVI Kennislab en actief op de thema’s duurzaamheid, circulaire economie en innovatiegericht inkopen. Ook is hij secretaris van de NEVI Research Stichting. Daarvoor was hij branchecoördinator bij de Federatie NRK en initiator van de Innovatie-Prestatiecontracten. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond met de focus op innovatiemanagement. Erik is een ondernemende professional.

Met dank aan Koos Groenewoud, door wiens toedoen wij in contact kwamen met Erik de Bruine van NEVI.
Iedere woensdag verschijnt er een nieuw interview. Deze interviews verschijnen ook op het Platform Lerende Leiders en op LinkedIn.